เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่

เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่

เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่

เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่

เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมทหารเชียงใหม่
เตรียมนายร้อย
เตรียมนายร้อย

เตรียมนายร้อย
เตรียมนายร้อย
เตรียมนายร้อย
เตรียมนายร้อย
เตรียมนายร้อย
เตรียมนายร้อย
เตรียมนายร้อย
เตรียมนายร้อย
สถาบันกวดวิชาเตรียมทหาร CHIEFCADET เปิดติวเข้ม นักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ CHIEFCADET
Read more


1. อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ คนเรามี 2 มือ 2 เท้าเหมือนกัน คนที่อดทนขอเน้นว่าอดทนเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ เพราะบางคนที่เก่งอย่างเดียวผ่านเเค่รอบเเรก เเต่รอบสองยังไงก็ตก เเต่คนที่หัวไม่เก่งเเต่ขอเเค่มีความขยัน อดทน หรือ คนที่หัวดีเเล้วบวกกับขยัน อดทน ด้วยยิ่งง่ายต่อการสอบเข้าไปครับ ตามที่เราเคยได้ยินว่า ท.ทหาร อดทน

2. ไม่ว่าจะเจอสถานะการย์ยังไง เราต้องตั้งจิตใจว่าต้องทำให้ได้ เเล้วเราจะผ่านไปได้

3. ที่สำคัญที่สุดต้องห้ามยุ่ง อบายมุขต่างๆ เช่น facebook ,game,etc. ปิด facebook ยิ่งดี เพราะสิ่งเหล่านี้จะมาทำลายสมาธิเเละความตั้งใจประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเตรียมทหาร


โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารกอง
บัญชาการทหารสูงสุด และเป็นสถาบันเดียวในประเทศ
ไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้า ศึกษาต่อใน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


Read more
CHIEFCADET เปิดติวเข้ม นักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ

วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า อายุ 14-17 ป๊
พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ดังต่อไปนี้


Read moreเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้อะไร ?

ไม่เสียค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่ารักษาพยาบาลในระหว่างที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหาร

Read more
" สอนโดยศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนนายร้อย จึงมั่นใจในการรับรองผลการสอบ "

* สาขาใหญ่เชียงใหม่ อยู่ข้างโจ๊กสมเพชรติดคูเมืองฝั่งใน
*สาขาใหม่ที่ลำพูนตรงประตูลี้ ตรงข้ามหอนาฬิกา ใกล้กับอนุบาลลำพูน

จำนวนผู้เข้าชม
Free Counters